Menu

Beseda s policií

3. březen  2018

Dne 23. 2. 2018 se uskutečnila v naší škole beseda s Městkou policií Karviná
pro žáky III. – IV. tříd ZŠ s názvem  

"Bezpečně doma a na silnici, důležitá telefonní  čísla, záškoláctví".
Příslušníci městské policie zábavnou, názornou a nenásilnou formou seznámili
žáky s důležitými informacemi o  záškoláctví, bezpečnosti v dopravě i v
běžném životě. Děti se s radostí zapojovaly do všech aktivit  a svůj den s
Městskou policií Karviná si náramně užily.

Děkuji Městské policii Karviná za pěkně připravenou besedu  a za poskytnutí
důležitých informací týkajících se  primární prevence i za skvělou
atmosféru, kterou dokázali pro děti vytvořit.
Zapsala: Mgr. Ivana Hlavová

foto


 

© 2016 - 2020 Všechna práva vyhrazena