Menu

Beseda - šikana

2. březen  2017

Dne 1. 3. 2017 se žáci II. stupně základní školy praktické a střední školy zúčastnili besedy Městské policie Karviná na téma šikana. Příslušníci Městské policie Karviná seznámili žáky s pojmy kyberšikana, šikana a agrese, poukázali na jejich rozdíly, uvedli stádia šikany a na mnoha kazuistikách žákům objasnili konkrétní příklady, kdy šikana vedla k psychickým, zdravotním i sociálním důsledkům pro oběti. Žáci byli rovněž upozorněni na trestně právní odpovědnost, která s šikanou úzce souvisí.

Zapsala: Jana Poliačíková

foto


 

© 2016 - 2020 Všechna práva vyhrazena