Menu

Návštěva Archeoparku

4. prosinec  2017

Návštěva Archeoparku

V rámci projektu Grammy se žáci II. třídy společně s žáky VII. třídy zajeli
podívat do Archeoparku v Chotěbuzi, kde se zúčastnili besedy o starověku.
Exkurze byla spojena s ukázkami starověkých platidel z nejstarších dob
Slovanů. V první fázi poslouchali žáci výklad o platidlech a směnném
obchodě. Mince si mohli prohlédnout i hmatem (denáry, brakteáty, hřivny).
Zhlédli také příklady směnného obchodu (př. výměna husy za mouku nebo kůže
za nástroje).
Sami si vyrazili minci pomocí kladiva a formy. V rámci besedy si mohli
prohlédnout starověké sídlo, kde staří Slované žili. Žáci odjížděli
pozitivně naladěni a obohaceni o nové informace, které využijí při studiu. 

foto


 

© 2016 - 2019 Všechna práva vyhrazena