Menu

Pracovití prvňáci

12. červen  2017

Pracovití prvňáci

Ke konci školního roku se prvňáci pustili do spousty pracovních činností, které je velmi těšily. S nadšením si vzali štětce do ruky a natírali stěny na chodbě, na něž si mohli namalovat a následně číst své první barevné věty.
Školní kuchyň zdobili květinami na okně a kořením na policích. Na pozemku sadili semena zeleniny, sazenice bylinek i skalničky.  Děti si u práce zpívaly, popisovaly přírodu a svět kolem sebe. Vzdělávací obor Český jazyk a
literatura, Matematika a její aplikace, Hudební výchova se tudíž prolínaly se vzdělávacími obory Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce.

Zapsala: Mgr. Kateřina Cuperová

malí malíři

práce na zahradě

výzdoba kuchyně


 

© 2016 - 2020 Všechna práva vyhrazena