Menu

Projektový den LES

27. listopad  2017

Dne 24. 11. 2017 se uskutečnil na naší škole projektový den „Les“. Do tohoto
projektu se zapojili všichni žáci naší školy. Ve třídách rozeznávali hmatem
dřevo v různých podobách, čichem a chutí rozlišovali lesní byliny a plody
lesa, podle zvuků poznávali lesní živočichy.
Žáci druhého stupně určovali stromy a rostliny, ale také se zamýšleli nad
závažnou problematikou ohrožení lesa lidskou činností.
Výrobky, které vytvořili v rámci projektového dne, si pak vyzdobili svoje
třídy a školní chodby.
Mgr. Štefková

foto


 

© 2016 - 2020 Všechna práva vyhrazena