Menu

Zápis do první třídy

25. duben  2018

Zorganizovat zápis do prvních tříd je zákonnou povinností každé základní školy. Tato milá povinnost proběhla i na naší škole 25. dubna 2018. K zápisu se přihlásilo 9 dětí.

Dětem byly připraveny činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry. Letos jsme si s našimi prvňáčky zvolili téma „námořníci“. Naším cílem bylo připravit dětem laskavé prostředí, ve kterém se měly cítit příjemně a bezpečně. Ze zpětné vazby, kterou nám rodiče po zápise poskytli, usuzujeme, že se nám to podařilo. Budoucím prvňáčkům přejeme hodně jedniček.

Zapsala: Mgr. Eva Helisová

foto


 

© 2016 - 2020 Všechna práva vyhrazena