596 311 289 | zvs.karvina@seznam.cz

aktuality | kontakty

Menu

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení - 3. kolo

26. červen

Výsledky přijímacího řízení


3. kolo přijímacího řízení

20. červen

3. kolo přijímacího řízení


Projektové vyučování

15. červen

Čisté ručičky


>> více aktualit

Naše činnost

Škola je příspěvkovou organizací, je školou pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola poskytuje:

  • předškolní vzdělávání – děti přípravné třídy základní školy, mateřské školy při NsP
  • základní  vzdělání – žáci základní školy speciální
  • základní vzdělání – žáci základní školy (praktické)
  • zájmové vzdělávání – žáci navštěvující školní družinu
  • střední vzdělání - žáci praktické školy jednoleté a dvouleté
  • poradenské služby - vytváří podmínky, formy a způsoby integrace dětí, žáků a studentů s mentálním postižením a s vadami řeči ve speciálně pedagogickém centru
 

 

© 2016 - 2018 Všechna práva vyhrazena