Speciálně pedagogické centrum

Telefonní kontakt:

SPC pro děti a žáky s mentálním postižením   731 429 212, 596 314 923 (Jana Polášková)

SPC pro děti, žáky a studenty s vadami řeči   731 429 211 (Mgr. Lenka Pustówková)

 

Email: spc.karvina@szmkarvina.cz 

Datová schránka: n6iggsa

Provozní doba: všední dny od 7,00 do 15,30 hodin

V zájmu ochrany zdraví a zamezení šíření koronaviru v České republice přijalo vedení školy a SPC následující opatření:

  • vzhledem k nutnosti omezení vzájemného kontaktu osob doporučujeme klienta k vyšetření doprovázet vždy pouze jedním ze zákonných zástupců,
  • nebudou přijímáni klienti s příznaky respiračních a chřipkových onemocnění včetně příznaků mírných (rýma, kýchání, kašel, zvýšená teplota apod.),
  • klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla,
  • před vstupem musí každý klient i každá doprovodná osoba použít dezinfekci na ruce,
  • všichni návštěvníci SPC musí mít po celou dobu obličej krytý respirátorem třídy FFP2/KN95 (či třídy vyšší),
  • pracovní návštěvy škol spojené s vyhodnocováním podpůrných opatření budou organizovány podle aktuální epidemiologické situace a po dohodě se školou.

Děkujeme, že se podřídíte pokynům pracovníků školského poradenského zařízení.

 

Bližší informace o SPC:

Něco o nás

Přehled služeb

Vnitřní řád SPC

Časový harmonogram

Personální zabezpečení SPC ve školním roce 2021-2022 

Rozdělení kompetencí speciálních pedagogů podle oblasti působení  

Formuláře ke stažení

Žádost o poskytnutí poradenské služby

Žádost o vystavení nového doporučení

Informovaný souhlas s poskytováním poradenské služby

Vyjádření školy_předškolní vzdělávání 

Vyjádření školy-žák s lehkým mentálním postižením/vadou řeči (ZŠ)

Vyjádření školy-žák se středně těžkým mentálním postižením/těžkým mentálním postižením

Vyjádření školy-žák s lehkým mentálním postižením/vadou řeči (SŠ)

 

Porady s výchovnými poradci

Zápis s výchovnými poradci_ listopad 2019

Zápis s výchovnými poradci září 2021 

Informační servis

Informační servis SPC pro MP a VŘ v Karviné_září 2020

Informační servis SPC pro MP a VŘ v Karviné únor 2022

 

 


 

© 2016 - 2022 Všechna práva vyhrazena