Menu
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná>Aktuality>Poděkování za spolupráci Hypermarketu Tesco Karviná

Poděkování za spolupráci Hypermarketu Tesco Karviná

7. březen  2018

Vážení,

dovolte nám velmi srdečně poděkovat za Vaši vstřícnost, empatii a pomoc handicapovaným lidem.

Metodické sdružení střední školy, obor Praktická škola dvouletá, při SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, p.o., systematicky vytváří podmínky pro realizaci praktických cvičení mimo školní prostředí. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo prohloubit spolupráci s TESCO Karviná do té míry, že je zde žákům umožňováno sledovat běžný provoz firmy, dodržování zásad bezpečné práce, formy jednání se zákazníky a zároveň si zde mohou procvičovat některé manuální dovednosti a ověřovat teoretické vědomosti v praxi. Toto prostředí zároveň napomáhá k uvědomování si nutnosti být finančně gramotný. Zde je poskytováno našim žákům pracovat podle jejich schopností a osobního tempa, na úrovni, kterou aktuálně dosahují. Jedná se tedy, díky Vám, o kvalitnější vzdělávání a individuální přístup. Žáci se připravují na dospělý život a jsou schopni podávat i dobré výkony, protože jsou jim vytvořeny vhodné podmínky. Mají možnost pracovat také s vrstevníky z běžné populace.

Již více než šest let s Vámi spolupracujeme a požadavky z naší strany plníte vždy ochotně a nezištně. Uvědomuji si, že pomocí naší organizace, a tím i lidem se zdravotním postižením, dochází k vyšší zátěži Vašich zaměstnanců. Přesto svoji práci odvádí na výbornou. Pro integraci žáků se zdravotním postižením do společnosti je velmi důležité osvojování si technik navazování komunikace, umění pojmenovat problém a snažit se nalézt nejoptimálnější řešení. K této problematice jsou zaměřeny třídní i školní projekty, účast žáků v různých soutěžích napomáhá zvyšování jejich sebevědomí.

Realizované projektové vyučování motivuje žáky ke školní práci a zároveň se setkává s příznivým ohlasem rodičů. Umožňuje, aby do vyučování vstoupil reálný svět.

Bezvadnou spolupráci s Vámi velmi ráda prezentuji na všech úrovních setkání s jinými organizacemi. V této oblasti jsme pro ně inspirací. Věřím, že naše další spolupráce bude probíhat ve prospěch našich žáků a i nadále bude příkladem naší i Vaší dobré praxe.

Vážený managemente, přeji Vám a Vašim zaměstnancům mnoho zdraví, osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti.

S úctou

Mgr. Helena Durajová

učitelka střední školy PRŠ 2


 

© 2016 - 2020 Všechna práva vyhrazena