Menu

Poznej naše město

7. květen  2018

Žáci druhé třídy, společně se všemi dalšími ročníky naší školy, se vydali
poznávat naše město a plnit jednoduché úkoly. Mezi ně patřilo například:
Zjisti, ve kterém roce byl postaven most v Karviné - Darkov. Najdi hrobku
rodiny Larish Munichů, která žila na zámku v Karviné Fryštát. Vyfotografuj
zajímavou budovu, rostlinu a zvíře v parku Boženy Němcové a další. Vzhledem
k tomu, že nám přálo počasí, všichni žáci si společně s učiteli projektový
den radostně užili.

Zapsala: Mgr. Cuperová Kateřina
foto


 

© 2016 - 2020 Všechna práva vyhrazena