Menu

Zvířata a my

11. květen  2018

Dne 7.5 2018 se uskutečnil na naší škole projekt Zvířata a my. Cílem
projektu bylo utřídění poznatků o zvířatech, rozvíjení schopnosti
komunikovat a pracovat ve skupině. Během dopoledne žáci ve škole, nebo v 
okolí školy plnili zajímavé úkoly s tematikou zvířat – vyhledávali informace
v encyklopediích a na internetu. Přiřazovali zvířecí stopy a kostry.
Seznámili se s ohroženými druhy. Tvořili vlastní básně o zvířatech. Téma
žáky zaujalo, všichni pracovali se zájmem.

Mgr. Štefková

foto


 

© 2016 - 2019 Všechna práva vyhrazena